"strategic objective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cel strategiczny
  1. strategic przymiotnik + objective rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The department's strategic objective is to provide lifelong learning opportunities to meet the individual needs of students.

podobne do "strategic objective" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strategic objective" po angielsku

rzeczownik