"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(2) major, secondary
Kolokacji: 2
(3) political, governmental
Kolokacji: 2
(10) different, similar
Kolokacji: 2
(12) national, personal
Kolokacji: 2
(18) true, legitimate, statutory
Kolokacji: 3
(19) corporate, shared
Kolokacji: 2
(20) worthy, desirable, intended
Kolokacji: 3
(21) laudable, worthwhile, noble
Kolokacji: 3
(22) overriding, paramount
Kolokacji: 2
(23) intermediate, reasonable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.