"key objective" — Słownik kolokacji angielskich

key objective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny cel
  1. key przymiotnik + objective rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A key objective all along has been to get the peace process back on track.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo