"immediate objective" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "immediate objective" po angielsku — Słownik polsko-angielski

immediate objective

rzeczownik
  1. cel bezpośredni

"immediate objective" — Słownik kolokacji angielskich

immediate objective kolokacja
  1. immediate przymiotnik + objective rzeczownik = cel bezpośredni
    Zwykła kolokacja

    If he made it his immediate objective, he would lose a greater opportunity.