"immediate attention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa uwaga
  1. immediate przymiotnik + attention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was her way of saying that the matter needed immediate attention.