"immediate vicinity" — Słownik kolokacji angielskich

immediate vicinity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie sąsiedztwo
  1. immediate przymiotnik + vicinity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They stand out from everything else in the immediate vicinity.

    Podobne kolokacje: