"public attention" — Słownik kolokacji angielskich

public attention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna uwaga
  1. public przymiotnik + attention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem first received public and media attention in the 1960s.