BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"common objective" — Słownik kolokacji angielskich

common objective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny cel
  1. common przymiotnik + objective rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It looks as though we all have a common objective.

powered by  eTutor logo