TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"common symptom" — Słownik kolokacji angielskich

common symptom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny przejaw
  1. common przymiotnik + symptom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Learn about common cold symptoms so you'll know if you need to call the doctor.