TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
czasownik + objective
Kolokacji: 38
achieve one's objectives • meet one's objectives • accomplish one's objective • reach one's objective • pursue objectives • ...
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. main objective = główny cel main objective
  • Making a nice place to work was our primary objective.
  • Our primary objective is to find a way inside, and that could take some time.
  • That is the primary objective of a social market economy.
  • The school's primary objective is to provide a modern, Christian education.
  • While strategy was still the primary objective, these games played out in real time.
  • The player's primary objective is to reach the end of the level.
  • "Along with some others, but he would seem to be their primary objective, yes."
  • Our primary objective is to do everything we can to bring it up to speed.
  • Their primary objective has been to transform the city as a whole.
  • Healthy weight control is the primary objective of the system.
4. major objective = cel główny major objective
5. key objective = główny cel key objective
10. real objective = prawdziwy cel real objective
15. prime objective = główny cel prime objective
16. common objective = wspólny cel common objective
19. long-term objective = cel dalekosiężny, cel długoterminowy long-term objective
21. immediate objective = cel bezpośredni immediate objective
23. basic objective = podstawowy cel basic objective
24. initial objective = cel pierwszej litery initial objective
25. final objective = cel końcowy final objective
26. economic objective = gospodarczy cel economic objective
przyimek + objective
Kolokacji: 14
of one's objectives • to one's objective • in one's objective • on objectives • for objectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.