BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
czasownik + objective
Kolokacji: 38
achieve one's objectives • meet one's objectives • accomplish one's objective • reach one's objective • pursue objectives • ...
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. main objective = główny cel main objective
  • The main objective of this project is to help people.
  • "So our main objective is to get people in front of him."
  • The main objective of the player is to complete the game within one hour.
  • The main objective of the game is to break into the bank's safe.
  • They feel that their main objective in life is to do better than other people.
  • The main objective, especially when talking to men, is to keep the message simple, he says.
  • "But seeing him is not my main objective out here."
  • Our main objective is to find David and get him out of here.
  • We'll search for them as we go, but they can't be our main objective.
  • Now we need to know what our main objective is at this stage.
4. major objective = cel główny major objective
5. key objective = główny cel key objective
10. real objective = prawdziwy cel real objective
15. prime objective = główny cel prime objective
16. common objective = wspólny cel common objective
19. long-term objective = cel dalekosiężny, cel długoterminowy long-term objective
21. immediate objective = cel bezpośredni immediate objective
23. basic objective = podstawowy cel basic objective
24. initial objective = cel pierwszej litery initial objective
25. final objective = cel końcowy final objective
26. economic objective = gospodarczy cel economic objective
przyimek + objective
Kolokacji: 14
of one's objectives • to one's objective • in one's objective • on objectives • for objectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.