BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"potential target" — Słownik kolokacji angielskich

potential target kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalny cel
  1. potential przymiotnik + target rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has become a potential target of his former team.

powered by  eTutor logo