"potential candidate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalny kandydat
  1. potential przymiotnik + candidate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the potential candidates have run for office before.

powered by  eTutor logo