"potential problem" — Słownik kolokacji angielskich

potential problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potencjalny problem
  1. potential przymiotnik + problem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We'll take a look at 10 of these potential problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo