"łatwy cel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łatwy cel" po polsku

łatwy cel

rzeczownik
 1. easy target  
 2. soft target  
 3. sitting target
idiom
 1. sitting duck   informal
  It was a sitting duck, I didn't put much effort in achieving it. (To był łatwy cel, nie włożyłem dużo wysiłku w zdobycie go.)

"łatwy cel" — Słownik kolokacji angielskich

easy target kolokacja
 1. easy przymiotnik + target rzeczownik = łatwy cel
  Bardzo silna kolokacja

  If I didn't make myself a nice easy target, she was dead.

  Podobne kolokacje:
soft target kolokacja
 1. soft przymiotnik + target rzeczownik = łatwy cel
  Silna kolokacja

  I mean, it's like we fix one thing, and then the bad guys move to the next soft target.

  Podobne kolokacje:
easy goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwy cel
 1. easy przymiotnik + goal rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It will not be an easy goal to achieve, heart disease experts said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo