KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"ostateczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostateczny" po polsku

ostateczny

przymiotnik
 1. ultimate **
  • ostateczny (np. wybór, decyzja)
   Is it your ultimate decision? (Czy to jest twoja ostateczna decyzja?)
   Our ultimate goal is to establish peace. (Naszym ostatecznym celem jest ustanowienie pokoju.)
   This is my ultimate choice, I won't change my mind. (To mój ostateczny wybór, nie zmienię zdania.)
 2. final ****
  • ostatni, ostateczny (np. wynik)
   The final score is 1:0 for us. (Ostateczny wynik to 1:0 dla nas.)
   We waited in anticipation for the final score. (Niecierpliwie czekaliśmy na ostateczny wynik.)
   przeciwieństwo: first
   zobacz także: last, definite
  • ostateczny, nieodwołalny, definitywny (np. wyrok)
   This is a final sentence, you can't change it. (To jest ostateczny wyrok, nie możesz go zmienić.)
   Is this your final decision? Are you sure? (Czy to twoja ostateczna decyzja? Jesteś pewny?)
 3. extreme ***  
  The extreme result is not known. (Ostateczny wynik jest nieznany.)
  This is the extreme solution to our problem. (To jest ostateczne rozwiązanie naszego problemu.)
 4. definitive *
 5. definite *
 6. eventual *
 7. closing *
 8. conclusive , także: conclusory , także: conclusionary
 9. decisive *
 10. last-ditch  
  This will be our army's last-ditch attack. (To będzie ostateczny atak naszej armii.)
 11. non-negotiable , także: nonnegotiable
 12. determinate
  • ostateczny (o decyzji, odpowiedzi) formal
 13. target , ****
  • docelowy (o miejscu), ostateczny (np. termin)
   The target market is women and men from age 18 to 40. (Rynek docelowy to kobiety i mężczyźni od lat 18 do 40.)
   What's the target date of our meeting? (Jaki jest ostateczny termin naszego spotkania?)
idiom
 1. last-ditch
  • ostatni, ostateczny, rozpaczliwy (np. próba)
   We have to make a last-ditch attempt to save him. (Musimy podjąć ostatnią próbę uratowania go.)
   I've made a last-ditch effort to convince her. (Dokonałem rozpaczliwego wysiłku, żeby ją przekonać.)
 2. carved in stone
 1. final and conclusive

powered by  eTutor logo