"aim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "aim" po angielsku

aim ***

obrazek do "aim" po polsku obrazek do "aim" po polsku
rzeczownik
 1. cel (miejsce/osoba, do którego/której ktoś się kieruje lub ktoś kieruje swój strzał, rzut itd.) [policzalny]
  The little white house located on the hill is our aim. (Ten mały biały dom na wzgórzu jest naszym celem.)
  The soldier's aim has just hidden behind a tree. (Cel żołnierza właśnie ukrył się za drzewem.)
  link synonimy: target, objective
 2. cel, zamiar, dążenie [policzalny]
  The aim of this course is to teach you how to take good photographs. (Celem tego kursu jest nauczyć was, jak robić dobre zdjęcia.)
  The aim is to have the agency up and running by summer 2012. (Celem jest uruchomienie agencji najpóźniej latem 2012 r.)
  The teacher's aim was to teach the children something practical. (Zamiarem nauczyciela było nauczenie dzieci czegoś praktycznego.)
 3. cel, celność (broni lub umiejętność celowania człowieka) [niepoliczalny]
  Don't worry, my partner has great aim. (Nie martw się, mój partner ma świetny cel.)
  You lost your aim. (Straciłeś celność.)
  This weapon's aim is very accurate. (Celność tej broni jest bardzo duża.)
 4. cel, celowanie (w strzelaniu, rzucaniu do celu) [niepoliczalny]
  Their aim was perfect because they well-trained. (Ich celowanie było perfekcyjne ponieważ byli dobrze wyszkoleni.)
  The only reason to open a window is to get better aim. (Jedynym powodem by otworzyć okno, jest uzyskanie lepszego celu.)
  link synonim: aiming

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. celować [przechodni/nieprzechodni]
  She aimed her finger at me. (Wycelowała palcem w moją stronę.)
  She aimed her gun at Tom although she didn't want to kill him. (Ona wycelowała pistolet w Toma, chociaż nie chciała go zabić.)
  link synonim: point
 2. mieć na celu, dążyć, kierować się, próbować osiągnąć [nieprzechodni]
  Our organization aims at helping the poor. (Nasza organizacja ma na celu pomaganie ludziom biednym.)
  This programme aims at supporting people who struggle with their addictions. (Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "aim"

czasownik
phrasal verb
wykrzyknik
inne
przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo