"kierować coś do kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierować coś do kogoś" po polsku

phrasal verb
  1. refer somebody to something

kierować coś do kogoś

phrasal verb
  1. aim something at somebody
phrasal verb
  1. make for ** , head for **  
    The coach was heading for Warsaw. (Autokar kierował się do Warszawy.)
    We made for the door. (Skierowaliśmy się do drzwi.)
  2. head to *  
  3. head over to

powered by  eTutor logo