"dążyć do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dążyć do czegoś" po polsku

czasownik
 1. seek ****
  • ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o oficjalnie [przechodni]
   I think she seeks confrontation with me. (Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.)
   James sought a promotion but he didn't get it. (James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.)
   Do you seek glory and money? (Czy dążysz do chwały i pieniędzy?)
   We try to seek a peaceful solution. (Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.)
 2. pursue , ***
  • dążyć do, realizować [przechodni]
   I pursue fame and money. (Dążę do sławy i pieniędzy.)
   Don't be afraid to pursue your goals. (Nie bój się dążyć do swoich celów.)
   You should always pursue your dreams. (Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.)
   Don't waste your life. Go and pursue your passions. (Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje.)

dążyć do czegoś

phrasal verb
 1. aim at something ** , aim for something  
  to be directed at achieving something, to move towards a goal
  I aim at becoming a chef. (Dążę do zostania szefem kuchni.)
  Most of the students were aiming for jobs in television. (Większość studentów dążyło do pracy w telewizji.)
 2. strive for something
 3. lead up to something
idiom
 1. work one's way
  • podążać gdzieś (z trudem), dążyć do czegoś (z wysiłkiem)
   They started working their way cautiously down the side of the mountain. (Ostrożnie zaczęli podążać zboczem góry w dół.)
czasownik
 1. strive after something  
 2. work your way to something , work your way through something  

"dążyć do czegoś" — Słownik kolokacji angielskich

work one's way kolokacja
 1. work czasownik + way rzeczownik = podążać gdzieś (z trudem), dążyć do czegoś (z wysiłkiem)
  Bardzo silna kolokacja

  Why in the world would anyone work all the way up here?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo