"zamiar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamiar" po polsku — Słownik angielsko-polski

zamiar

rzeczownik
 1. purpose ****
  • zamiar, cel [COUNTABLE]
   At last I feel my life has some purpose. (Wreszcie czuję, że moje życie ma jakiś cel.)
   What's your purpose? Do you want to hurt me? (Jaka jest twoja intencja? Chcesz mnie zranić?)
 2. intention ***
  • intencja, zamiar [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She had good intentions. (Ona miała dobre zamiary.)
   I'm sorry I doubted your intentions. (Przepraszam, że wątpiłem w twoje intencje.)
   I had the intention to go, but then I changed my mind. (Miałem zamiar iść, ale potem zmieniłem zdanie.)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • cel, zamiar [UNCOUNTABLE]
   What's your point here? (Jaki masz tu cel?)
   We know your points. (Znamy twoje zamiary.)
   link synonim: purpose
 4. idea *****
  • zamiar, cel [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   My idea is to learn Chinese by the end of this year. (Mój cel to nauczyć się chińskiego przed końcem tego roku.)
   What are our company's ideas for this month? (Jakie są cele naszej firmy na ten miesiąc?)
 5. aim ***
  • cel, zamiar, dążenie [COUNTABLE]
   The aim of this course is to teach you how to take good photographs. (Celem tego kursu jest nauczyć was, jak robić dobre zdjęcia.)
   The aim is to have the agency up and running by summer 2012. (Celem jest uruchomienie agencji najpóźniej latem 2012 r.)
   The teacher's aim was to teach the childern something practical. (Zamiarem nauczyciela było nauczenie dzieci czegoś praktycznego.)
   link synonimy: goal, objective
 6. design *****
  • zamiar, zamysł [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He had a design to murder his mother. (On miał zamiar zabić swoją matkę.)
   Your design to lick a frozen knob may turn out to be a poor idea. (Twój zamiar polizania zamarzniętej klamki może się okazać złym pomysłem.)
   link synonim: intent
 7. thought ****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What are your thoughts? (Jakie są twoje zamiary?)
  I don't have bad thoughts. (Nie mam złych zamiarów.)
 8. intent **   technical [UNCOUNTABLE]
  My intent is to win this game. (Moim zamiarem jest wygrać tę rozgrywkę.)
  I can't see what the intent behind his actions is. (Nie rozumiem, jaki zamiar kryje się za jego działaniami.)
  link synonim: design