"zamierzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamierzać" po polsku

zamierzać

czasownik
 1. mean *****   [przechodni]
  I mean to open a hotel. (Zamierzam otworzyć hotel.)
  I never meant to offend you! (Nigdy nie zamierzałem cię obrazić!)
  I didn't mean to hurt you. (Nie chciałem cię zranić.)
 2. plan *****
  • zamierzać, planować [przechodni]
   What are you planning to do now? (Co zamierzasz teraz zrobić?)
   She was planning to organize a party but she didn't have enough money. (Planowała urządzić imprezę, ale nie miała wystarczająco dużo pieniędzy.)
 3. intend ***
  • zamierzać (mieć zamiar coś zrobić) [przechodni]
   What do you intend to do? (Co zamierzasz zrobić?)
   May I ask how long you intend to stay here? (Czy mogę spytać jak długo zamierzacie tu zostać?)
 4. purpose ****
 5. propose ***   oficjalnie [przechodni]
  I propose to visit him next week. (Zamierzam odwiedzić go w przyszłym tygodniu.)
  She proposes to commit a suicide, we have to stop her. (Ona zamierza popełnić samobójstwo, musimy ją powstrzymać.)
 6. preplan
 7. gonna język mówiony , gon' potocznie
  • zamierzać (nieformalny sposób powiedzenia, że zamierza się coś zrobić), skrót od "going to" potocznie
   Are you gonna go with us? (Masz zamiar z nami iść?)
   What am I gonna do now? (Co ja teraz zrobię?)
   Skróty gotta, wanna i gonna występują w nieformalnym języku mówionym. Pojawiają się slangu, tekstach piosenek itd.
phrasal verb
 1. shoot for something , shoot at something *
phrasal verb
 1. haul off

powered by  eTutor logo