BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"haniebny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "haniebny" po polsku

haniebny

przymiotnik
 1. infamous *
 2. shameful
 3. heinous
  • obrzydliwy, ohydny, potworny, haniebny
   His behaviour was heinous. I'll talk to his parents. (Jego zachowanie było haniebne. Porozmawiam z jego rodzicami.)
   This heinous crime has to be solved. (Ta obrzydliwa zbrodnia musi zostać rozwiązana.)
 4. scandalous
 5. disgraceful
 6. grubby
  • haniebny (o czynie)
 7. dishonourable BrE , dishonorable AmE  
  przeciwieństwo: proud
 8. disreputable
  • niecny, haniebny
   He insulted our friend. His behaviour is disreputable. (On obraził naszego przyjaciela. Jego zachowanie jest haniebne.)
   Her conduct is disreputable. (Jej prowadzenie się jest haniebne.)
 9. shaming  
  It was a shaming mistake and it can never happen again. (To był haniebny błąd i nie może się więcej powtórzyć.)
 10. ignominious
 11. ignoble
 12. opprobrious
 13. nidering

Powiązane zwroty — "haniebny"

rzeczownik
czasownik
inne
idiom
przysłówek

powered by  eTutor logo