BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ohydny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ohydny" po polsku

ohydny

przymiotnik
 1. ugly **
  • potworny, ohydny
   Watch out next time, it was an ugly fall. (Uważaj następnym razem, to był paskudny upadek.)
   He showed me ugly pictures. (On pokazał mi potworne zdjęcia.)
   link synonim: hideous
 2. foul *
 3. obnoxious
 4. hideous
 5. filthy *
  • paskudny, ohydny
   The weather is just filthy today. (Pogoda jest dzisiaj po prostu paskudna.)
   I'm in a filthy temper. Leave me alone. (Jestem w paskudnym nastroju. Zostaw mnie samego.)
   link synonim: nasty
 6. heinous
  • obrzydliwy, ohydny, potworny, haniebny
   His behaviour was heinous. I'll talk to his parents. (Jego zachowanie było haniebne. Porozmawiam z jego rodzicami.)
   This heinous crime has to be solved. (Ta obrzydliwa zbrodnia musi zostać rozwiązana.)
 7. obscene
 8. atrocious
  • ohydny (np. obraz), okropny (o zachowaniu), wstrętny (o pogodzie)
   Do not hang this atrocious picture. (Nie wieszaj tego ohydnego obrazu.)
   We won't go outside, the weather is atrocious. (Nie wyjdziemy na zewnątrz, pogoda jest wstrętna.)
 9. abominable
 10. flagrant  
 11. odious
 12. slimy
  • obrzydliwy, obleśny, ohydny (o osobie) potocznie
   This old man is slimy! (Ten stary mężczyzna jest obleśny!)
   A slimy guy wanted some money. (Obrzydliwy facet chciał trochę pieniędzy.)
 13. gut-wrenching
 14. icky
 15. yucky , yukky
 16. scabby
 17. execrable
 18. skeevy
 19. stomach-turning
 20. flagitious
 21. oogy
 22. nefandous dawne użycie
 23. yechy
 24. beastie
 1. ill-faced

Powiązane zwroty — "ohydny"

przysłówek
ohydnie = hideously +10 znaczeń
rzeczownik
ohyda = goop , także: goup +11 znaczeń

powered by  eTutor logo