PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"nasty" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nasty" po angielsku

nasty , **

obrazek do "nasty" po polsku
przymiotnik
 1. niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
  I'm ashamed of my son's nasty behaviour. (Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.)
  Her behaviour is nasty, she has no class. (Jej zachowanie jest okropne, ona nie ma klasy.)
 2. nieprzyjemny, złośliwy, niemiły (o osobie)
  When he was asked to leave he got nasty. (Kiedy poproszono go o wyjście, zaczął być nieprzyjemny.)
  She's nasty. She yells at people and offends everyone. (Ona jest nieprzyjemna. Ona krzyczy na ludzi i obraża wszystkich.)
 3. okropny, nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja)
  It was a nasty experience when I got fired. (To było okropne doświadczenie, kiedy zostałem zwolniony.)
  My parents quarrelled and it was a nasty situation. (Moi rodzice się pokłócili i to była nieprzyjemna sytuacja.)
  Their divorce was nasty. Everyone is happy that it's over. (Ich rozwód był okropny. Wszyscy są szczęśliwi, że to już koniec.)
 4. wstrętny, paskudny (np. wygląd, zapach, smak)
  This soup has a nasty taste, I won't eat it. (Ta zupa ma paskudny smak, nie zjem jej.)
  This fish has a nasty smell. (Ta ryba ma wstrętny zapach.)
  Don't eat this meat, it is nasty. (Nie jedz tego mięsa, ono jest paskudne.)
  link synonim: filthy
 5. paskudny (mokry lub zimny, o pogodzie)
 6. paskudny, poważny (np. choroba, uraz)
  I caught a nasty cold, I have to stay in bed for a week. (Złapałem paskudne przeziębienie, muszę zostać w łóżku przez tydzień.)
  The cut on my leg is nasty. I have to go to the doctor. (Skaleczenie na mojej nodze jest paskudne. Muszę iść do lekarza.)
 7. niebezpieczny, szkodliwy (np. chemikalia, trucizna)
  This substance is nasty. Don't use it. (Ta substancja jest niebezpieczna. Nie używaj jej.)
 8. sprośny (np. osoba, żart)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "nasty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nasty" po polsku

przymiotnik