Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"złośliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złośliwy" po polsku

złośliwy

obrazek do "nasty" po polsku
przymiotnik
 1. mean *****
  • złośliwy, wredny, podły
   Don't be so mean. (Nie bądź taki złośliwy.)
   It was mean of you to eat the whole cake. (To było złośliwe z twojej strony, że zjadłeś całe ciasto.)
   link synonim: malicious
 2. nasty , **
  • nieprzyjemny, złośliwy, niemiły (o osobie)
   When he was asked to leave he got nasty. (Kiedy poproszono go o wyjście, zaczął być nieprzyjemny.)
   She's nasty. She yells at people and offends everyone. (Ona jest nieprzyjemna. Ona krzyczy na ludzi i obraża wszystkich.)
 3. vicious *
  • podły, złośliwy, nikczemny
   Their words were so vicious that she cried. (Ich słowa były tak złośliwe, że się popłakała.)
   These vicious rumours aren't true! (Te podłe plotki nie są prawdziwe!)
 4. malicious
  • złośliwy, podły
   Your malicious remark wounded me deeply. (Twoja złośliwa uwaga głęboko mnie zraniła.)
   How can you be so malicious to me? (Jak możesz być dla mnie taki podły?)
   link synonim: mean
 5. malevolent
  • złośliwy, nieżyczliwy, wrogi, wrogo nastawiony formal
   He was a malevolent juvenile delinquent. (On był złośliwym młodocianym przestępcą.)
   I felt a malevolent stare at me. (Poczułam na sobie wrogie spojrzenie.)
 6. mischievous ,  
 7. malignant
 8. virulent
 9. wanton
  • nieokiełznany, złośliwy, grymaśny
   Your child is wanton. I won't tolerate his behaviour. (Twoje dziecko jest złośliwe. Nie będę tolerował jego zachowania.)
   I think that his aspirations are wanton. (Myślę, że jego zapędy są nieokiełznane.)
 10. venomous
 11. prickly , także: pricky
 12. spiteful
 13. snide
 14. malign
  • szkodliwy, zgubny, złośliwy formal
   Foreign domination had a malign influence on local politics. (Zagraniczna dominacja miała zgubny wpływ na lokalną politykę.)
 15. snarky
  • złośliwy, wredny (np. komentarz, uwaga)
 16. catty , cattish
 17. bitchy
 18. sharp-tongued
 19. jeering
 20. evil-minded
 21. ill-natured
 22. mean-looking
 23. wenchy , także: whenchy
 24. bloody-minded
 25. cattie
 26. maleficent
 27. prankish  
 28. pliskie , także: plisky  
 29. picayunish   American English
 30. dauby
 31. despiteful old use , także: despiteous  
 32. teenful
 33. narky
rzeczownik
 1. wantoner
 2. wantoning

Powiązane zwroty — "złośliwy"

przymiotnik
zły = bad +16 znaczeń
prefiks
rzeczownik
rak (nowotwór złośliwy) = carcinoma
złość = anger +6 znaczeń
zło = evil +6 znaczeń
nowotwór złośliwy = cancer +1 znaczenie
złośliwość = venom +6 znaczeń
nerwiak płodowy (nowotwór złośliwy) = neuroblastoma
przysłówek
źle = badly +6 znaczeń
złośliwie = viciously +2 znaczenia
inne
czasownik
ułożyć się w coś (np. w złośliwy uśmiech) = set into something

powered by  eTutor logo