BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niebezpieczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niebezpieczny" po polsku

niebezpieczny

przymiotnik
 1. dangerous ***  
  Being a fireman is a dangerous job. (Bycie strażakiem to niebezpieczna praca.)
  This is really dangerous. (To jest naprawdę niebezpieczne.)
  link synonim: risky
 2. risky **
  • ryzykowny, niebezpieczny
   His job is very risky. (Jego praca jest bardzo ryzykowna.)
   It's risky to drive fast when it's raining. (Szybka jazda w czasie deszczu jest ryzykowna.)
   link synonim: dangerous
 3. hazardous *
  • niebezpieczny (np. o materiale niebezpiecznym dla zdrowia)
   All hazardous materials must be disposed of properly. (Należy pozbyć się w odpowiedni sposób wszystkich niebezpiecznych materiałów.)
   Some of these chemicals can be hazardous to health. (Niektóre z tych chemikaliów mogą być niebezpieczne dla zdrowia.)
 4. tough **** , także: teugh ScoE
  • niebezpieczny, trudny
   This competition is really tough, but I will enter anyway. (Ten konkurs jest bardzo niebezpieczny, ale wezmę w nim udział tak czy inaczej.)
   Our team will face a tough opponent tonight. (Nasza drużyna zmierzy się z niebezpiecznym przeciwnikiem dziś wieczorem.)
 5. angry ***
  • groźny, niebezpieczny (np. o chmurze, morzu) termin literacki
   The sea looks angry, you shouldn't swim today. (Morze wygląda na niebezpieczne, nie powinieneś dziś pływać.)
   This cloud looks very angry, take an umbrella. (Ta chmura wygląda bardzo groźnie, weź parasolkę.)
 6. unsafe
 7. hot , **** , także: hawt AmE dialekt  
  This trail is hot, are you sure you want to take it? (Ten szlak jest niebezpieczny, jesteś pewny, że chcesz nim iść?)
  It will be a hot journey, are you ready? (To będzie niebezpieczna podróż, jesteś gotowy?)
 8. precarious
 9. rough **
  • niebezpieczny, dziki
   A rough dog attacked me in front of my house. (Dziki pies zaatakował mnie przed moim domem.)
   In the forest, you can encounter various rough animals. (W lesie możesz napotkać różne dzikie zwierzęta.)
 10. ferocious
 11. treacherous
  • zdradliwy (np. teren), niebezpieczny (np. o drodze)
 12. insecure
 13. perilous
 14. nasty , **
  • niebezpieczny, szkodliwy (np. chemikalia, trucizna)
   This substance is nasty. Don't use it. (Ta substancja jest niebezpieczna. Nie używaj jej.)
 15. unhealthy
 16. nonsecure
 17. riskful
 18. jeopardous dawne użycie
 19. gnarly potocznie , knarly BrE potocznie
idiom
 1. hairy at the heel BrE

Powiązane zwroty — "niebezpieczny"

przymiotnik
bezpieczny = safe +3 znaczenia
surowy (zimny, nieprzyjemny lub niebezpieczny, o warunkach lub klimacie) = harsh
morderczy (niebezpieczny) = murderous +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
czasownik
przeznaczyć do rozbiórki (uznać jakiś budynek za niebezpieczny) = condemn
inne

powered by  eTutor logo