ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niewiarygodny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewiarygodny" po polsku

niewiarygodny

przymiotnik
 1. incredible **
  • niewiarygodny, nie do wiary
   That's an incredible story, I can't believe it's real! (To niewiarygodna historia, nie mogę uwierzyć, że jest prawdziwa!)
   I feel like something incredible is going to happen here. (Czuję, że wydarzy się tu coś niewiarygodnego.)
 2. unbelievable *
 3. untrustworthy
  • niewiarygodny, niegodny zaufania
   This man proved to be untrustworthy. (Ten mężczyzna okazał się niegodny zaufania.)
   Tom is an untrustworthy witness. (Tom jest niewiarygodnym świadkiem.)
   The police's source was untrustworthy and they didn't catch the criminal. (Źródło policji nie było godne zaufania i nie złapali przestępcy.)
 4. unearthly
  • absurdalny, niewiarygodny potocznie
   He called me at an unearthly hour. (On zadzwonił do mnie o absurdalnej porze.)
   You want to go out at some unearthly hour? (Chcesz wyjść o jakiejś absurdalnej porze?)
 5. inauthentic ,
  • nieautentyczny, niewiarygodny (nieoparty na faktach) (np. historia, opowieść, zeznanie)
  • niewiarygodny (o kopii tak samo dobrej jak oryginał) (o kostiumie z epoki, o przebraniu)
 6. unauthenticated
idiom
 1. hairy at the heel British English

Powiązane zwroty — "niewiarygodny"

przysłówek
niewiarygodnie = incredibly +5 znaczeń
rzeczownik
Zobacz także: niewiarygodność

powered by  eTutor logo