ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nie do wiary" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie do wiary" po polsku

nie do wiary

przymiotnik
 1. incredible **
  • niewiarygodny, nie do wiary
   That's an incredible story, I can't believe it's real! (To niewiarygodna historia, nie mogę uwierzyć, że jest prawdziwa!)
   I feel like something incredible is going to happen here. (Czuję, że wydarzy się tu coś niewiarygodnego.)
 2. unbelievable *
 3. beyond belief  
  It's beyond belief! (To niewiarygodne!)

"nie do wiary" — Słownik kolokacji angielskich

beyond belief kolokacja
 1. beyond przyimek + belief rzeczownik = nie do wiary
  Bardzo silna kolokacja

  What I'm going to tell you will sound beyond belief.

  Podobne kolokacje:
of all Things kolokacja
Popularniejsza odmiana: of things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie do wiary
 1. of przyimek + thing rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I called out whether she was right or left of the thing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo