"beyond" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "beyond" po angielsku

beyond ****

obrazek do "beyond" po polsku
przyimek
 1. za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), poza
  The road continues beyond the village. (Droga biegnie dalej za wioską.)
  This forest goes far beyond our land. (Ten las wychodzi daleko poza naszą ziemię.)
  He lives beyond the mountains. (On mieszka po drugiej stronie gór.)
 2. później niż, po, dłużej (odbywający się po jakimś momencie lub trwający po nim)
  We stayed at the party beyond midnight. (Zostaliśmy na imprezie dłużej, niż do północy.)
  We can't leave beyond 4 o'clock. (Nie możemy wyjść później niż o 4.)
 3. więcej, poza (tym)
  Beyond that, what she does is none of our business. (Poza tym, to co robi, nie jest naszą sprawą.)
  I don't like this car. Beyond that, I don't have that much money. (Nie podoba mi się ten samochód. Poza tym, nie mam tylu pieniędzy.)
 4. oprócz (w zdaniach przeczących)
  He doesn't do anything beyond sleeping and eating. (On nie robi nic oprócz spania i jedzenia.)
  I can't eat anything beyond vegetables. (Nie mogę nic jeść oprócz warzyw.)
 5. poza, ponad, nie do (np. rozpoznania)
  He changed beyond recognition. (On zmienił się nie do poznania.)
  Her loyalty is beyond question. (Jej lojalność jest poza wszelką wątpliwością.)
  He helped us beyond measure. (On pomógł nam ponad miarę.)
  The book on the shelf was beyond my reach. (Książka na regale była poza moim zasięgiem.)
 6. ponad, więcej, niż
  If the prices fall beyond 15% we will have to close our business. (Jeśli ceny spadną więcej niż 15% będziemy musieli zamknąć nasz interes.)
przysłówek
 1. za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
  To infinity and beyond! (Na koniec świata i jeszcze dalej!)
 2. później niż, po, dłużej (odbywający się po jakimś momencie lub trwający po nim)
  I think I can party all night and beyond. (Myślę, że mogę imprezować całą noc i dłużej.)
 3. ponad, więcej, niż
  As a child of five I could already count to 500 and beyond. (Jako pięcioletnie dziecko potrafiłam liczyć do 500 i dalej.)
rzeczownik
 1. nieznane (coś nieznanego, np. życie po śmierci) termin literacki
  I often think about the beyond. (Często myślę o nieznanym życiu po śmierci.)
  Do you believe in the beyond? (Wierzysz w nieznane?)
  W podanym znaczeniu "beyond" występuje z przedimkiem określonym - "the beyond".
idiom
 1. przerastać kogoś, być nie do pojęcia dla kogoś (być zbyt trudnym do zrozumienia dla kogoś)
  This whole situation is beyond me. (Cała ta sytuacja jest dla mnie nie do pojęcia.)

Powiązane zwroty — "beyond"

phrasal verb
czasownik
przymiotnik
inne
idiom
przysłówek
inne

podobne do "beyond" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "beyond" po polsku

nazwa własna