TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"więcej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "więcej" po polsku

więcej

More highly cited articles,
określnik
 1. more , ***** , także: mair ScoE , także: mo' AAVE  
  You always ask me for more money. (Zawsze prosisz mnie o więcej pieniędzy.)
  Can I have some more tea? (Czy mogę dostać więcej herbaty?)
  I don't want to argue any more today. (Nie chcę się dzisiaj więcej kłócić.)
  link synonim: extra
  przeciwieństwo: less
przyimek
 1. beyond ****
  • więcej, poza (tym)
   Beyond that, what she does is none of our business. (Poza tym, to co robi, nie jest naszą sprawą.)
   I don't like this car. Beyond that, I don't have that much money. (Nie podoba mi się ten samochód. Poza tym, nie mam tylu pieniędzy.)
przysłówek
 1. above ****
  • więcej, ponad
   People aged 70 and above shouldn't drive cars. (Ludzie mający 70 i więcej lat nie powinni prowadzić samochodów.)
   Getting 85% and above on this test will make you pass this course. (Zdobycie 85% i ponad na tym teście sprawi, że zaliczysz ten kurs.)
 2. hyper
 1. any more , **
  • więcej, już (nie) (używane w zdaniach przeczących)
   We don't have any more coffee. (Nie mamy więcej kawy.)
   I can't loan you any more money. (Nie mogę pożyczyć ci już więcej pieniędzy.)
   Odnosi się do ilości czegoś.
   important nie mylić z: anymore
  • więcej, jeszcze, jeszcze trochę (używane w zdaniach twierdzących i pytaniach)
   Do you want any more ice cream? (Czy chcesz jeszcze trochę lodów?)
   important nie mylić z: anymore
przysłówek
 1. anymore AmE *** , any more BrE **
  • nie więcej, już nie (w przeczeniach)
   I don't lie anymore. (Ja już nie kłamię.)
   I don't have to see him anymore! (Nie muszę już go więcej widywać!)
   Odnosi się do czasu, oznacza, że coś już nie jest robione.
   link synonim: no longer
   important nie mylić z: any more
powiedzenie
 1. one last one język mówiony
  • nie więcej, ostatnia (np. próba)
   This is the one last one attempt and then I'm giving up. (To jest moje ostatnie podejście, a potem się poddaję.)
   I'll read to you, but this is one last one story. (Poczytam ci, ale tylko jedna historia i nie więcej.)
out the 'horn o' plenty', Plenty of Fish in the Sea? Mnóstwo uśmiechów
przysłówek
 1. much *****
  • dużo, znacznie, wiele (np. lepszy, szybszy)
   You look much better with short hair. (Wyglądasz o wiele lepiej z krótkimi włosami.)
   My car is much faster than yours. (Mój samochód jest dużo szybszy od twojego.)
  • dużo, wiele (np. pieniędzy)
   You still have much to learn about life. (Wciąż masz jeszcze wiele do nauczenia się o życiu.)
   How much money do you need for this dress? (Jak dużo pieniędzy potrzebujesz na tę sukienkę?)
 2. lots of *** , a lot of
  • dużo, mnóstwo, wiele
   She bought me lots of new clothes. (Ona kupiła mi dużo nowych ubrań.)
   I still have lots of friends. (Wciąż mam dużo przyjaciół.)
 3. well , *****
 4. whole lot * , także: whole lotta slang
  • (całe) mnóstwo, (cała) masa, (bardzo) dużo potocznie
 5. woefully , także: wofully
 6. many , także: mony ScoE dialekt
 7. a dozen potocznie
 8. hella , hell of a
 9. beaucoup    AmE potocznie
 10. mobs
zaimek
 1. plenty , ***
  • mnóstwo, dużo, wiele
   We've got plenty of time. (Mamy mnóstwo czasu.)
   There are plenty of other ways. (Jest mnóstwo innych sposobów.)
   I bet she's got plenty of money by now. (Założę się, że ona ma teraz mnóstwo pieniędzy.)
   zobacz także: lots
rzeczownik
 1. a lot ***** , lots potocznie
  • mnóstwo, dużo, wiele
   I have a lot of work to do. (Mam wiele pracy do wykonania.)
   I know a lot of people who can sing. (Znam mnóstwo osób, które potrafią śpiewać.)
   link synonim: a dozen
   zobacz także: plenty
idiom
 1. a good deal , a great deal
  • wiele, dużo, sporo, masa
   We still have a great deal to do in this area. (Wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie.)
   We can learn a great deal from each other. (Możemy się wiele od siebie nauczyć.)
   I know you must love your daughter a great deal. (Wiem, że musisz bardzo kochać swoją córkę.)
   There's a great deal of apples in my garden. (W moim ogrodzie jest dużo jabłek.)
   Water can cause a great deal of damage. (Woda może spowodować poważne zniszczenia.)
   zobacz także: a lot
 2. a thing or two
 3. buttload
 1. a great deal of something , a good deal of something
przymiotnik
 1. beaucoup

Powiązane zwroty — "więcej"

przymiotnik
rzeczownik
duży = spike +1 znaczenie
połowa (wartość równa mniej więcej połowie) = half
masa (dużo czegoś) = heaps
przysłówek
dalej (więcej) = further
tylko (nie więcej niż jakaś liczba) = only
co więcej = furthermore +3 znaczenia
nie (używane przed przymiotnikami w stopniu wyższym, np. nie więcej, nie gorszy) = no
więcej niż = more than , także: more'n AmE potocznie +2 znaczenia
mniej więcej = about , abt (skrót) potocznie +3 znaczenia
gdzie (mniej więcej) = whereabouts
prefiks
inne
przyimek
liczebnik
tysiące (dużo, wiele) = thousand , także: K
inne
czasownik
obejmować (gdy coś obejmuje więcej niż jedną rzecz) = straddle
dosłać (więcej) = send more
dokupić (więcej) = buy some more
phrasal verb