Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"nie więcej niż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie więcej niż" po polsku

nie więcej niż

 1. no more than , not more than
  • zaledwie, nie więcej niż
   It took us no more than two hours. (Zajęło nam to zaledwie dwie godziny.)
   He was no more than 10 at that time. (W tamtym czasie miał nie więcej niż 10 lat.)
rzeczownik
 1. at the very most
przysłówek
 1. more than ***** , także: more'n American English informal  
  Can we be more than friends? (Czy możemy być czymś więcej, niż przyjaciółmi?)
  Third world countries are in need of more than just money. (Kraje trzeciego świata potrzebują więcej niż pomocy finansowej.)
 2. in excess of something
 3. odd , **
prefiks
 1. over , ***** , także: o'er literary
 1. north of **  
  I'm afraid we will have to spend north of $1000 trip. (Obawiam się, że będziemy musieli wydać więcej niż 1000 dolarów na tę wycieczkę.)
przyimek
 1. over , ***** , także: o'er literary
  • ponad, powyżej, więcej niż
   He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
   We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
   It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
przysłówek
 1. beyond ****
  • ponad, więcej, niż
   As a child of five I could already count to 500 and beyond. (Jako pięcioletnie dziecko potrafiłam liczyć do 500 i dalej.)
przyimek
 1. beyond ****
  • ponad, więcej, niż
   If the prices fall beyond 15% we will have to close our business. (Jeśli ceny spadną więcej niż 15% będziemy musieli zamknąć nasz interes.)

powered by  eTutor logo