ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"więcej niż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "więcej niż" po polsku — Słownik angielsko-polski

więcej niż

przysłówek
 1. more than *****  
  Can we be more than friends? (Czy możemy być czymś więcej, niż przyjaciółmi?)
  Third world countries are in need of more than just money. (Kraje trzeciego świata potrzebują więcej niż pomocy finansowej.)
 2. in excess of  
 3. odd , **
  • więcej niż, ponad slang
   She is odd 40. (Ona ma ponad 40 lat.)
prefiks
 1. over ***** , także: o'er literary
  • więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś)
 1. north of **  
  I'm afraid we will have to spend north of $1000 trip. (Obawiam się, że będziemy musieli wydać więcej niż 1000 dolarów na tę wycieczkę.)
przyimek
 1. over ***** , także: o'er literary
  • ponad, powyżej, więcej niż
   He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
   We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
   It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
przysłówek
 1. beyond ****
  • ponad, więcej, niż
   As a child of five I could already count to 500 and beyond. (Jako pięcioletnie dziecko potrafiłam liczyć do 500 i dalej.)
przyimek
 1. beyond ****
  • ponad, więcej, niż
   If the prices fall beyond 15% we will have to close our business. (Jeśli ceny spadną więcej niż 15% będziemy musieli zamknąć nasz interes.)

Powiązane zwroty — "więcej niż"

przysłówek
czasownik
inne
rzeczownik
polimorfizm (występowanie więcej, niż jednej postaci kryształów jednego związku chemicznego) = pleomorphism
poród mnogi (gdy rodzi się więcej niż jedno dziecko za jednym razem) = multiple birth
przymiotnik
idiom
przysłowie
powiedzenie