"tylko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tylko" po polsku

tylko

przysłówek
 1. just *****
  • tylko, zaledwie, ledwo
   Fortunately it was just a bad dream. (Na szczęście to był tylko zły sen.)
   I'll be ready in a moment - just let me finish this. (Będę gotowy za moment - tylko pozwól mi to skończyć.)
   link synonimy: merely, only
 2. only *****
  • tylko (nie więcej niż jakaś liczba)
   It only takes a couple of minutes. (To trwa tylko kilka minut.)
   I only saw him for a moment. (Widziałem go tylko przez moment.)
  • tylko, jedynie, wyłącznie
   I only saw him for a moment. (Widziałem go tylko przez moment.)
   link synonim: just
 3. merely ***
  • zaledwie, jedynie, tylko
   It's merely a small scratch. (To jest jedynie małe zadrapanie.)
   It's merely a portion of the total profit. (To jest zaledwie część całego zysku.)
   You're merely a child. (Jesteś tylko dzieckiem.)
   link synonim: just
 4. simply *****  
  He simply wanted to make her smile. (On tylko chciał sprawić, by się uśmiechnęła.)
  I did it simply because I love you. (Zrobiłem to tylko dlatego, że cię kocham.)
  link synonim: just
  zobacz także: merely
 5. barely ***
  • tylko, ledwo (używane do podkreślania, że liczba czegoś jest niewielka)
   She ate barely two apples, she must be hungry. (Ona zjadła tylko dwa jabłka, musi być głodna.)
   He worked as a doctor for barely a year. (On pracował jako lekarz tylko przez rok.)
   link synonim: only
 6. but potocznie *****
  • tylko, jak tylko
   What can we do but sit and wait? (Co innego możemy zrobić, jak tylko siedzieć i czekać?)
   There's nothing left but to kill myself. (Nie pozostało mi nic innego, jak tylko się zabić.)
 7. purely *
 8. strictly **
  • wyłącznie, tylko
   It's a strictly vegeterian restaurant. (To jest wyłącznie wegetariańska restauracja.)
spójnik
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
  • tylko, tylko, że
   I love you, except my mom doesn't like you. (Kocham cię, tylko że moja mama cię nie lubi.)
   I would go with you, except that I'm sick. (Poszedłbym z tobą, tylko że jestem chory.)
   zobacz także: but
 1. nothing but ** , także: nobbut BrE dialekt
  • nic poza, tylko
   He gave me nothing but food and a place to sleep. (Nie dał mi nic poza jedzeniem i miejscem do spania.)
przymiotnik
 1. alone , ****
  • jedynie, tylko
   I ate one cookie alone! (Zjadłem tylko jedno ciastko!)
   I drink water alone. (Piję tylko wodę.)

Powiązane zwroty — "tylko"

spójnik
inne
inne
tylko, jeśli = only if +1 znaczenie
skrót od 'who is' (tylko gdy 'who' dotyczy liczby pojedynczej) = who's
przymiotnik
miejscowe (związany tylko z jedną częścią ciała, np. o infekcji, znieczuleniu) = local
pusty (o dowcipie, który śmieszy tylko opowiadającego) = cheap
niejaki (o osobie, której nie znamy dobrze, np. tylko z nazwiska) = certain
zabroniony (dostępny tylko dla pewnej grupy) = off-limits
niepłodna (tylko o kobiecie) = barren
przysłówek
teoretycznie (tylko w teorii) = nominally
tytularnie (tylko z nazwy) = nominally
rzeczownik
lekka kolej (tylko do przewozu pasażerów) = light railway BrE , light rail AmE