"wyłącznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyłącznie" po polsku

wyłącznie

przysłówek
 1. only *****
  • tylko, jedynie, wyłącznie
   I only saw him for a moment. (Widziałem go tylko przez moment.)
   link synonim: just
  • wyłącznie, jedynie (np. w jakimś miejscu, z jakiegoś powodu)
   I came here only because of you. (Przyszłam tu wyłącznie z twojego powodu.)
   You said you loved me only because you wanted the money! (Powiedziałeś, że mnie kochasz wyłącznie dlatego, iż chciałeś te pieniądze!)
 2. entirely , ***  
  We use entirely reusable products. (Używamy wyłącznie produktów wielokrotnego użytku.)
  Do you want me to believe you entirely on what you said? (Czy ty chcesz, abym ci uwierzyła wyłącznie na podstawie tego, co mi powiedziałeś?)
 3. solely **
  • wyłącznie, jedynie
   I can't rely solely on him. (Nie mogę polegać wyłącznie na nim.)
   He was raised solely by his mother. (On został wychowany wyłącznie przez swoją matkę.)
   zobacz także: merely
 4. exclusively **
  • wyłącznie, jedynie
   We don't have to talk exclusively about your problems. (Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.)
 5. purely *
 6. strictly **
  • wyłącznie, tylko
   It's a strictly vegeterian restaurant. (To jest wyłącznie wegetariańska restauracja.)

Powiązane zwroty — "wyłącznie"

przymiotnik
phrasal verb
czasownik
wyłączać = exclude +5 znaczeń
rzeczownik
inne
przysłówek