"jedynie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jedynie" po polsku

jedynie

przysłówek
 1. only *****
  • tylko, jedynie, wyłącznie
   I only saw him for a moment. (Widziałem go tylko przez moment.)
   link synonim: just
  • wyłącznie, jedynie (np. w jakimś miejscu, z jakiegoś powodu)
   I came here only because of you. (Przyszłam tu wyłącznie z twojego powodu.)
   You said you loved me only because you wanted the money! (Powiedziałeś, że mnie kochasz wyłącznie dlatego, iż chciałeś te pieniądze!)
 2. merely ***
  • zaledwie, jedynie, tylko
   It's merely a small scratch. (To jest jedynie małe zadrapanie.)
   It's merely a portion of the total profit. (To jest zaledwie część całego zysku.)
   You're merely a child. (Jesteś tylko dzieckiem.)
   link synonim: just
 3. solely **
  • wyłącznie, jedynie
   I can't rely solely on him. (Nie mogę polegać wyłącznie na nim.)
   He was raised solely by his mother. (On został wychowany wyłącznie przez swoją matkę.)
   zobacz także: merely
 4. exclusively **
  • wyłącznie, jedynie
   We don't have to talk exclusively about your problems. (Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.)
 5. purely *
 6. but potocznie *****
przymiotnik
 1. alone , ****
  • jedynie, tylko
   I ate one cookie alone! (Zjadłem tylko jedno ciastko!)
   I drink water alone. (Piję tylko wodę.)

Powiązane zwroty — "jedynie"

przymiotnik
jeden = single +2 znaczenia
jedyny = only +6 znaczeń
dank (określenie na memy, które zawierają prześmiewcze treści zrozumiałe jedynie dla osób będących na bieżąco z żartami z forów internetowych) = dank
liczebnik
określnik
jeden = one +1 znaczenie
zaimek
jeden = un , 'un
rzeczownik
inne
phrasal verb
czasownik
ujawnić się (udzielić się na forum po długim czasie spędzonym jedynie na obserwacji dyskusji) = de-lurk

powered by  eTutor logo