"jeden" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jeden" po polsku

jeden

obrazek do "one" po polsku Just One Thing « Loeb's Lobs
przymiotnik
 1. single *****
  • jeden, jedyny, pojedynczy
   I will not say a single word. (Nie powiem ani jednego słowa.)
 2. solitary *
  • jeden, jedyny
   Winning was their solitary goal. (Wygrana była ich jedynym celem.)
 3. one *****
  • jeden (używany do porównania z inną rzeczą tego samego typu)
liczebnik
 1. one *****  
  I've got one day to finish this assignment. (Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.)
  I only did it this one time, really! (Zrobiłem to tylko ten jeden raz, naprawdę!)
  I've only got one friend at school. (Mam tylko jednego przyjaciela w szkole.)
  zobacz także: a
określnik
 1. one *****
  • jeden (np. z wcześniej wspomnianej grupy)
   All these flowers are nice, but this one is the most beautiful. (Wszystkie te kwiaty są ładne, ale ten jeden jest najpiękniejszy.)
   I have a crush on one of my classmates. (Podkochuję się w jednym z kolegów z klasy.)
  • jeden (używane do porównania z inną osobą z tej samej grupy)
   Is he the one with brown hair? (Czy to ten jeden z brązowymi włosami?)
  • jeden (porcja alkoholu) potocznie
   She drank one shot of vodka. (Ona wypiła jeden kieliszek wódki.)
   I wasn't able to drink even one beer. (Nie byłam w stanie wypić nawet jednego piwa.)
 2. a ***** , a *****  
  My family bought a house for a million pounds. (Moja rodzina kupiła dom za jeden milion funtów.)
  zobacz także: one
zaimek
 1. un , 'un

Powiązane zwroty — "jeden"

przysłówek
jeden raz = once , także: oncet +1 znaczenie
jedynie = only +5 znaczeń
jednakowo = equally +2 znaczenia
określnik
zaimek
przymiotnik
pierwszy (jeden z pierwszych np. ludzi, automobili) = early
jedyny = only +5 znaczeń
następujący (jeden po drugim) = consecutive
pojedynczy = individual +1 znaczenie
inne
rzeczownik
rząd (ludzi, zwierząt ustawionych jeden za drugim) = file
jednostka = individual +4 znaczenia
bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) = bar
jedność = unity +2 znaczenia
apostoł (jeden z 12 apostołów) = apostle , także: 'postle dawne użycie
szereg (np. ludzi ustawionych jeden obok drugiego) = rank
dwutlenek (cząsteczka zawierająca dwa atomy tlenu i jeden atom innego pierwiastka) = dioxide
okres (jeden z czterech semestrów w roku) = quarter , także: one-quarter , także: qr , także: qr.
pojedynek = clash +2 znaczenia
Ariel (jeden z pięciu największych satelitów Urana) = Ariel
Eliasz (jeden z proroków Starego Testamentu) = Elijah , także: Elias
Izajasz (jeden z proroków Starego Testamentu) = Isaiah
łapacz (jeden z zawodników na boisku podczas gry w baseball) = shortstop
axel (jeden ze skoków w łyżwiarstwie figurowym) = axel
eros (jeden z dwóch popędów sterujących emocjami) = Eros
Melchior (jeden z trzech króli) = Melchior
Ezechiel (jeden z proroków Starego Testamentu) = Ezekiel
endorfina (jeden z hormonów) = endorphin
anima (jeden z archetypów psychiki w psychologii analitycznej Junga) = anima
dharma (jeden z podstawowych terminów buddyjskich) = dharma
czasownik
nakładać (jeden obraz na drugi) = superimpose
liczebnik
przyimek
do (wyrażając stosunek, np. jak jeden do pięciu) = in
inne
Wesołek (jeden z krasnoludków z bajki o Królewnie Śnieżce) = Happy
Mędrek (jeden z krasnoludków z bajki o Królewnie Śnieżce) = Doc

podobne do "jeden" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "jeden" po angielsku

liczebnik

powered by  eTutor logo