"a" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "a" po polsku

a.

spójnik
 1. or *****
  • a.; albo; lub; czy ("to lub tamto", "to czy tamto")
   Would you like coffee or tea? (Chciałbyś kawę czy herbatę?)
   Do you want to play or not? (Chcesz grać czy nie?)

a

przyimek
 1. versus ** , vs. (skrót) American English *** , vs (skrót) *** , v. (skrót) British English **
  • kontra; przeciw; przeciwko; a
   She was the judge in the case of Smith versus Williams. (Ona była sędzią w procesie Smith przeciwko Williamsowi.)
   The match Poland versus Romania was interesting. (Mecz Polska kontra Rumunia był interesujący.)
wykrzyknik
 1. oh *****
spójnik
 1. either , *****
  • a; albo (stosowane w konstrukcji "albo...albo")
   She's the kind of person you either love or hate. (Ona jest taką osobą, którą albo kochasz albo nienawidzisz.)
   They want to travel to either Australia or Egypt. (Oni chcą pojechać albo do Australii, albo do Egiptu.)
   You can have either the pink or the blue one, you can't have both. (Możesz dostać albo różową, albo niebieską, nie możesz mieć obu.)
   Either she leaves or I will! (Albo ona wyjdzie albo ja!)

A

rzeczownik
 1. A , a *****
  • A (pierwsza litera angielskiego alfabetu)
 2. alpha ** , także: alfa
 1. And you?  
  "Hello, Mike, how are you?" "Fine, thank you. And you?" ("Cześć, Mike, jak się masz?" "W porządku, dziękuję. A ty?")
  I'll have a steak. And you? (Ja zjem stek. A ty?)
 1. What about you? , WBU? (skrót) , WBY? (skrót)  
 2. How about you? , HBU? (skrót)   spoken
  I work at the HR department. How about you? (Pracuję w dziale kadr. A ty?)
  I feel great. How about you? (Czuję się świetnie. A ty?)
 3. How about you?, HBU? (skrót)  

Powiązane zwroty — "a"

rzeczownik
życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) = life
przerwa (między czymś a czymś) = crack
kąt (pomiędzy czymś a czymś) = angle
wartości (idee tego, co jest dobre, a co złe) = values
dzień (między świtaniem a zachodem słońca) = daytime
odstęp (pomiędzy czymś a czymś) = space
amator (osoba robiąca coś dla przyjemności, a nie profesjonalnie) = amateur
połączenie (pomiędzy różnymi stacjami lub wozem transmisyjnym a studiem) = feed
opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi) = latency
linia (przenośnie, np. między pracą a zabawą) = line
rozbieżność (pomiędzy ceną produktu a tym, ile zwykłe kosztuje lub jak szacowano) = variance
różnica (między dwiema pozornie zgodnie rzeczami, np. między teorią a praktyką) = disjunction formal , disjuncture formal
spójnik
przysłówek
inne
wykrzyknik
inne
zaimek
przymiotnik
emocjonalny (kierowany emocjami, a nie rozumem) = emotional
piersiowy (dotyczący odcinka między szyją a brzuchem) = thoracic
czasownik
zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) = upset

"a" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "a" po angielsku

A
a *****

rzeczownik
 1. A (pierwsza litera angielskiego alfabetu)
 2. bardzo dobry, bdb., celujący, cel. (najwyższa ocena w szkołach angielskich i amerykańskich)
  I got an A on the last maths test. (Dostałem najwyższą ocenę na ostatnim sprawdzianie z matematyki.)

a *****
a *****

Przedimka nieokreślonego "a" używamy do mówienia o czymś nieokreślonym, o czym jeszcze nie wspominaliśmy.
article
 1. przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, których wymowa zaczyna się od spółgłoski
  We have a cat. (Mamy kota.)
  I saw a man in a black car. (Widziałem mężczyznę w czarnym samochodzie.)
  He needs a dollar. (On potrzebuje dolara.)
  You have a job. (Ty masz pracę.)
  Is there a problem? (Czy jest jakiś problem?)
  zobacz także: an, the
 2. przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami, służący do określania rodzaju jakiejś rzeczy lub mówienia o tym, jaka ona jest
  This dog is a pug. (Ten pies jest mopsem.)
  Yesterday was a rainy day. (Wczorajszy dzień był deszczowy.)
  We have a small house. (Mamy mały dom.)
 3. przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami, służący do określania zawodu lub zajęcia jakiejś osoby
  My grandfather is a doctor. (Mój dziadek jest doktorem.)
  I want to become a lawyer when I grow up. (Kiedy dorosnę, chcę zostać prawnikiem.)
 4. przedimek nieokreślony używany z rzeczownikami oznaczającymi czynność, służący do mówienia o jednorazowym jej wykonaniu
  Let's go for a walk. (Chodźmy na spacer.)
  We went for a run yesterday morning. (Wczoraj rano poszliśmy się przebiec.)
 5. przedimek nieokreślony używany z pierwszym rzeczownikiem, w momencie, kiedy używamy dwóch rzeczowników zwykle określających jeden przedmiot
  You should eat with a knife and fork. (Powinieneś jeść nożem i widelcem.)
 6. przedimek nieokreślony używany z niektórymi wyrażeniami, określający ilość danej rzeczy
  We have a few questions. (Mamy kilka pytań.)
określnik
 1. każdy
  I learn ten new words a day. (Uczę się dziesięciu nowych słów każdego dnia.)
  link synonimy: each, every
 2. jeden
  My family bought a house for a million pounds. (Moja rodzina kupiła dom za jeden milion funtów.)
  zobacz także: one
 3. pewien, jakiś (używany z imieniem lub nazwiskiem jakiejś osoby służy do wyrażenia, że tej osoby nie znamy)
  There's a Mr Smith waiting to see you. (Jakiś pan Smith czeka na ciebie.)

angstrom , Å (skrót)

rzeczownik
 1. angstrem (jednostka długości, 10xE-10 m)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "a"

rzeczownik
przysłówek
liczebnik
inne
phrasal verb
czasownik
przyimek
przymiotnik
inne
Zobacz także: a while sincea while agoA plusA for effortA minusA to Z

powered by  eTutor logo