TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"góra czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "góra czegoś" po polsku

obrazek do "mountain" po polsku
rzeczownik
 1. mountain **** , także: Mt BrE * , także: Mt. AmE *   [policzalny]
  He pointed towards the mountains. (On wskazał w kierunku gór.)
  Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest jest najwyższą górą na świecie.)
 2. ben ***  
  That ben is very high. (Ta góra jest bardzo wysoka.)
  The view from that ben was amazing. (Widok z tej góry był niesamowity.)
 3. mount ***
  • góra (w nazwach niektórych szczytów górskich) [policzalny]
   Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest to najwyższa góra na świecie.)
 4. top , *****
  • góra (górna część czegoś) [policzalny]
   Write your name at the top. (Napisz swoje imię na górze.)
   The door at the top of the stairs opened. (Drzwi na szczycie schodów się otwarły.)
   He filled the glass right to the top. (On napełnił kieliszek aż po brzegi.)
 5. the upstairs
 6. body *****
  • body, stanik, góra (część ubioru)  BrE [policzalny]
   Some girls prefer to wear a body during this dance class. (Niektóre dziewczyny wolą być ubrane w body w czasie tych zajęć z tańca.)
   Before I began my ballet classes, I bought myself a black body. (Zanim rozpoczęłam moje zajęcia z baletu, kupiłam sobie czarne body.)
 7. higher-up
 8. djebel
 9. high-up BrE potocznie , higher up BrE potocznie
 10. kop

góra czegoś

rzeczownik
 1. a mountain of something , mountains of something

Powiązane zwroty — "góra czegoś"

rzeczownik
wzgórze = hill +4 znaczenia
górnik = miner +3 znaczenia
pagórek = rise +5 znaczeń
wzgórek = mound +1 znaczenie
górka = hillock +1 znaczenie
Mount Rushmore (góra w Dakocie Południowej, w USA) = Mount Rushmore
przymiotnik
czasownik
górować = tower +5 znaczeń