"góra" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "góra" po polsku

góra

rzeczownik
 1. mountain **** , także: Mt British English * , także: Mt. American English *   [COUNTABLE]
  He pointed towards the mountains. (On wskazał w kierunku gór.)
  Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest jest najwyższą górą na świecie.)
 2. ben ***  
  That ben is very high. (Ta góra jest bardzo wysoka.)
  The view from that ben was amazing. (Widok z tej góry był niesamowity.)
 3. mount ***
  • góra (w nazwach niektórych szczytów górskich) [COUNTABLE]
   Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest to najwyższa góra na świecie.)
 4. top , *****
  • góra (górna część czegoś) [COUNTABLE]
   Write your name at the top. (Napisz swoje imię na górze.)
   The door at the top of the stairs opened. (Drzwi na szczycie schodów się otwarły.)
   He filled the glass right to the top. (On napełnił kieliszek aż po brzegi.)
 5. the upstairs
 6. body *****
  • body, stanik, góra (część ubioru) British English [COUNTABLE]
   Some girls prefer to wear a body during this dance class. (Niektóre dziewczyny wolą być ubrane w body w czasie tych zajęć z tańca.)
   Before I began my ballet classes, I bought myself a black body. (Zanim rozpoczęłam moje zajęcia z baletu, kupiłam sobie czarne body.)
 7. higher-up
 8. djebel
  • góra, pasmo górskie (zwrot używany w Afryce Północniej oraz na Bliskim Wschodzie)
 9. high-up British English informal , higher up British English informal
 10. kop

powered by  eTutor logo