"Góra Syjon" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Góra Syjon" po polsku

"Góra Syjon" — Słownik kolokacji angielskich

Mount Zion kolokacja
  1. mount rzeczownik + Zion rzeczownik = Góra Syjon
    Zwykła kolokacja

    Mount Zion's last burial was six years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo