"Góra Karmel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Góra Karmel" po polsku

Góra Karmel

rzeczownik
  1. Mount Carmel

"Góra Karmel" — Słownik kolokacji angielskich

Mount Carmel kolokacja
  1. mount rzeczownik + Carmel rzeczownik = Góra Karmel (miejsce wspominane w Biblii i Koranie)
    Bardzo silna kolokacja

    Mount Carmel was the first towns in the country to have its streets lit by electricity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo