KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"bomb" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bomb" po angielsku

bomb ***

obrazek do "bomb" po polsku soldiers bomb
rzeczownik
 1. bomba [policzalny]
  The bomb exploded. (Bomba wybuchła.)
  They found a bomb in the park. (Oni znaleźli bombę w parku.)
  The USA dropped an atomic bomb on Hiroshima in 1945. (USA zrzuciły bombę atomową na Hiroszimę w 1945 roku.)
 2. niewypał (nieudane przedstawienie, wydarzenie)  AmE potocznie
  Our performance turned out to be a bomb. (Nasze przedstawienie okazało się być niewypałem.)
  His concert was a bomb - nobody came. (Jego koncert był niewypałem - nikt nie przyszedł.)
 3. góra szmalu, niezła sumka, kupa forsy  BrE slang [policzalny]
  I got a bomb for that car! (Dostałem górę szmalu za ten samochód!)
  He won a bomb! (Wygrał kupę forsy!)
  Look at his house - he must earn a bomb. (Spójrz na jego dom - musi zarabiać niezłą sumkę.)
 4. hit, sukces, przebój  BrE slang [policzalny]
  That song is a real bomb! (Ta piosenka jest prawdziwym hitem!)
  His newest book was a real bomb. (Jego najnowsza książka była prawdziwym sukcesem.)
  I have a feeling that this song will be the bomb of that summer. (Mam przeczucie, że ta piosenka zostanie przebojem tego lata.)
 5. sztorm na morzu slang
  The bomb was really dangerous, we nearly died. (Sztorm na morzu był bardzo niebezpieczny, prawie zginęliśmy.)
  I have always been scared of a bomb. (Zawsze bałem się sztormu na morzu.)
  His ship got lost after the bomb. (Jego statek zaginął po sztormie na morzu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zbombardować [przechodni]
  The president decided to bomb the country of his enemy. (Prezydent postanowił zbombardować kraj swojego wroga.)
  They bombed our capital. (Zbombardowali naszą stolicę.)
  zobacz także: bombard
 2. położyć, skopać (np. sprawdzian, egzamin)  AmE potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  I bombed this test, there's no way I will pass. (Skopałem ten test, nie ma mowy, żebym zdał.)
  I didn't write a single word, I bombed that exam. (Nie napisałem ani słowa, położyłem ten egzamin.)
 3. nie wypalić, nie udać się (np. o przedstawieniu, wydarzeniu)  AmE [nieprzechodni]
  Unfortunately, our performance bombed. (Niestety, nasze przedstawienie nie udało się.)
  My party bombed because the weather was awful. (Moja impreza nie wypaliła, bo pogoda była okropna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. bomba atomowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "bomb"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

"bomb" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bomb" po polsku

obrazek do "bomb" po polsku soldiers bomb
rzeczownik
 1. bomb ***   [policzalny]
  The bomb exploded. (Bomba wybuchła.)
  They found a bomb in the park. (Oni znaleźli bombę w parku.)
  The USA dropped an atomic bomb on Hiroshima in 1945. (USA zrzuciły bombę atomową na Hiroszimę w 1945 roku.)
 2. device ***
  • bomba, ładunek [policzalny]
   This device has been planted on one of the planes. (Ta bomba została podłożona na jednym z samolotów.)
   I cut the red cable of the device. (Ucięłam czerwony kabel bomby.)
 3. scoop *
  • bomba, sensacyjny materiał
   This is the scoop that will get me promoted. (To jest ten sensacyjny materiał, który zapewni mi awans.)
 4. bombshell
 5. sock **
  • hit, rewelacja, bomba potocznie
   You'll see - this new book will be a sock! (Zobaczysz - ta nowa książka będzie hitem!)
   His newest song is a sock - everyone loves it! (Jego najnowsza piosenka to rewelacja - każdy ją uwielbia!)
 6. cracker *
  • bomba (coś wyjątkowo interesującego, zabawnego)  BrE język mówiony
   Here's a cracker for you: he got married last month. (Mam dla ciebie bombę: on się ożenił w zeszłym miesiącu.)
 7. dong
 8. honey **
 9. ice ****
  • bomba, rewelacja slang
   Their new song is an ice! (Ich nowa piosenka to bomba!)
   They are getting married? That's an ice! (Oni biorą ślub? To rewelacja!)
 10. peach *
 11. scorcher
 12. cruncher
 13. ripper
 14. bombe
 15. screamer
 16. humdinger
 17. spun
 18. pisser
 19. ripsnorter
 20. purler
 21. hard shit

powered by  eTutor logo