TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"nawalony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawalony" po polsku

nawalony

Drunk
przymiotnik
 1. stiff **
  • pijany, nawalony potocznie
   He was too stiff to walk. (On był zbyt nawalony by chodzić.)
   He's so stiff, he should go to sleep. (On jest taki pijany, powinien iść spać.)
 2. wiped out
 3. battered *
 4. ruined
 5. loaded
 6. bombed   potocznie
 7. whacked AmE potocznie , whacked out AmE potocznie
 8. blasted
 9. wrapped
 10. zippered
 11. bottled
  • pijany, nawalony, narąbany  BrE slang
   Are you bottled? Come on, I'll take you home. (Jesteś nawalony? Chodź, zabiorę cię do domu.)
   We found him bottled in front of the pub. (Znaleźliśmy go pijanego przed pubem.)
 12. wasted
  • nawalony, narąbany (będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków)  AmE slang
   At 4 a.m., there were but some wasted youngsters, shouting for her to go down. (O 4 rano, były tam tylko jakieś nawalone młodzieniaszki, krzyczące, aby zeszła na dół.)
   link synonim: sozzled
 13. plastered
  • spity, schlany, nawalony, zachlany potocznie
   He's a bit plastered, but he claims he can still walk you home. (On jest nieco schlany, ale twierdzi, że może Cię wciąż odprowadzić do domu.)
 14. mortal
 15. oiled
 16. trashed
 17. spiked
 18. monged
  • nawalony, narąbany (będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków)
 19. shmammered
 20. boozed , boozed up
 21. pissy
 22. shitfaced , także: shit-faced
 23. crunk
 24. stewed to the ears
 25. under the table
 26. magotty
 27. moon-eyed
 28. swacked
 29. screwed
 30. slewed
 31. basted
 32. zonked , zonked out
 33. oiled-up
 34. scuttered IrlE
 35. shickered
 36. twatted BrE obraźliwie
idiom
 1. off one's face
  • napruty, nawalony, naćpany (pod wpływem alkoholu lub narkotyków) potocznie
   You were really off your face last night! (Wczoraj wieczorem byłeś naprawdę nawalony!)
rzeczownik
 1. stinko
czasownik
 1. screw ** , screw up  
  I screwed up, I'm a failure. (Nawaliłem, jestem porażką.)
 2. go haywire
 3. dog , ****
  • nawalić, spieprzyć, schrzanić slang
   Do not dog this, I won't give you another chance. (Nie spieprz tego, nie dam ci kolejnej szansy.)
   If you dog again, I'll have to break up with you. (Jeśli znowu nawalisz, będę musiał z tobą zerwać.)
 4. go phut    BrE potocznie
 5. cark
phrasal verb
 1. fall through
 2. pack in
 3. pack up
 4. strike out *
 5. conk out
 1. get bust   potocznie
idiom
 1. screw the pooch
phrasal verb
 1. play up  
 2. act up
  • nawalać, nie funkcjonować poprawnie (np. o sprzęcie)
   My knee is acting up again. (Moje kolano znowu nawala.)
   I hate it when my computer acts up while I'm at work. (Nienawidzę, kiedy mój komputer nawala podczas gdy jestem w pracy.)
czasownik
 1. go on the blink

Powiązane zwroty — "nawalony"

czasownik
walić = pound +11 znaczeń
rozwalić = smash +2 znaczenia
zawalić = swamp +1 znaczenie
powalić = overwhelm +1 znaczenie
przywalić potocznie = wallop +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
nawał = blizzard +3 znaczenia
idiom
przymiotnik

"nawalony" — Słownik kolokacji angielskich

off one's face kolokacja
 1. off przyimek + face rzeczownik = napruty, nawalony, naćpany (pod wpływem alkoholu lub narkotyków)
  Bardzo silna kolokacja

  He was trying hard to keep the smile off his face.

  Podobne kolokacje: