BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"naćpany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naćpany" po polsku

naćpany

idiom
 1. off one's face
  • napruty, nawalony, naćpany (pod wpływem alkoholu lub narkotyków) informal
   You were really off your face last night! (Wczoraj wieczorem byłeś naprawdę nawalony!)
 2. as high as a kite
przymiotnik
 1. mashed   British English informal
 2. high *****
  • naćpany, nietrzeźwy informal
   Your eyes are red. Are you high? (Masz czerwone oczy. Jesteś naćpany?)
   The two high men tried to kiss a horse. (Dwóch nietrzeźwych mężczyzn próbowało pocałować konia.)
 3. smashed   informal
 4. wrecked
 5. bombed   informal
 6. fried *
 7. toasted
 8. blocked
  • najarany, naćpany slang
   Tom is blocked all the time. I can't stand it. (Tom jest naćpany cały czas. Nie mogę tego znieść.)
   Are you blocked? Did you bake? (Jesteś najarany? Paliłeś zioło?)
   link synonim: blitzed
 9. laid-back
 10. spaced out
 11. teed , teed up  
 12. slaughtered
 13. strung-out , także: strung out
 14. doped up   informal
 15. zooted up
 16. fucked-up , fucked up , także: effed-up   American English taboo
 17. trashed
 18. switched-on
 19. stonkered
 20. faced
 21. blazed
 22. coked-up
 23. lit up
 24. swacked
 25. geeked up   slang
 26. blitzed
 27. maxed out
 28. dusted slang
  • naćpany (pod wpływem kokainy) slang

"naćpany" — Słownik kolokacji angielskich

off one's face kolokacja
 1. off przyimek + face rzeczownik = napruty, nawalony, naćpany (pod wpływem alkoholu lub narkotyków)
  Bardzo silna kolokacja

  He was trying hard to keep the smile off his face.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo