PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"drug" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drug" po angielsku

medicine ***
drug ***** , także: medication , ** , także: med , także: medicinal product , także: pharmaceutical , także: pharmaceutical drug

obrazek do "medicine" po polsku Health Ministry increases price of over 3000 medicines | MadaMasr
rzeczownik
 1. lek, lekarstwo, produkt leczniczy
  You can buy this medicine only on prescription. (Możesz kupić ten lek tylko na receptę.)
  This drug can be found at any drugstore. (Ten lek można znaleźć w każdej aptece.)
  You don't need any meds, you're as healthy as a fiddle. (Nie potrzebujesz żadnych leków, jesteś zdrowy jak koń.)

drug *****

obrazek do "drug" po polsku
rzeczownik
 1. narkotyk, środek odurzający [policzalny]
  My mom never did a drug a day in her life. (Moja mama nigdy w życiu nie brała narkotyków.)
  Heroin is a strong drug. (Heroina to silny narkotyk.)
 2. lek, lekarstwo [policzalny]
  This drug cannot be used in combination with alcohol. (Ten lek nie może być używany w połączeniu z alkoholem.)
  Take this drug and you'll get better. (Weź to lekarstwo, a ci się polepszy.)
  link synonim: medicine
 3. substancja dopingująca (zażywana w sporcie) [policzalny]
  Using drugs is prohibited in professional sports. (Korzystanie ze środków dopingujących jest zakazane w profesjonalnym sporcie.)
  They found a drug in his blood and disqualified him. (Znaleźli substancję dopingującą w jego krwi i zdyskwalifikowali go.)
 4. używka (np. kawa, papierosy) [tylko liczba pojedyncza]
  Coffee is my drug. (Kawa to moja używka.)
  Are you addicted to any drugs? (Jesteś uzależniony od jakichś używek?)
 5. towar niepokupny, towar niechodliwy (zwykle z powodu nadmiernej podaży tego towaru) slang
czasownik
 1. podać środek (np. usypiający lub dopingujący)
  You drugged him so that he would be disqualified. (Podałeś mu środek dopingujący, żeby został zdyskwalifikowany.)
  "I drugged him." "With what?" ("Podałam mu środek." "Jaki?")
 2. dosypać środka (do czegoś)
  It turns out he drugged her drink. (Wygląda na to, ze on dosypał jej środka usypiającego do drinka.)
  I can't remember anything from the party - someone must have drugged my beer! (Nie pamiętam nic z imprezy - ktoś musiał dosypać mi jakiegoś środka do piwa!)
  zobacz także: spike
 3. narkotyzować się, ćpać, zaciągnać się (np. papierosem)
  He drugged himself in his room. (On narkotyzował się w swoim pokoju.)
  I think our son drugs. (Wydaje mi się, że nasz syn ćpa.)
przymiotnik
 1. narkotykowy
  I heard he runs a drug cartel. (Słyszałam, że on prowadzi kartel narkotykowy.)
  The police struggles with a drug problem in our town. (Policja zmaga się z narkotykowym problemem w naszym mieście.)

Powiązane zwroty — "drug"

rzeczownik
inne
przymiotnik
czasownik
inne
idiom
przysłówek
kolokacje