BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"narkotyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narkotyk" po polsku

narkotyk

rzeczownik
 1. drug *****
  • narkotyk, środek odurzający [COUNTABLE]
   My mom never did a drug a day in her life. (Moja mama nigdy w życiu nie brała narkotyków.)
   Heroin is a strong drug. (Heroina to silny narkotyk.)
 2. dope
  • środek odurzający, narkotyk informal
   He usually hides his dope under the bed. (On zwykle chowa swoje narkotyki pod łóżkiem.)
   He took some kind of dope and he's high. (On wziął jakiś rodzaj narkotyków i jest naćpany.)
 3. narco , narc , także: nark

powered by  eTutor logo