"przemysł farmaceutyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemysł farmaceutyczny" po polsku

"przemysł farmaceutyczny" — Słownik kolokacji angielskich

 1. pharmaceutical przymiotnik + industry rzeczownik = przemysł farmaceutyczny
  Bardzo silna kolokacja

  Despite the best efforts of the pharmaceutical industry, it is still anyone's game.

drug industry kolokacja
 1. drug rzeczownik + industry rzeczownik = przemysł farmaceutyczny
  Bardzo silna kolokacja

  The drug industry has done just what we would have expected it to do.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł farmaceutyczny
 1. pharmaceutical rzeczownik + industry rzeczownik
  Luźna kolokacja

  If advances in genetic therapy produce the results researchers hope for, the pharmaceuticals industry will be changed dramatically.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo