"zażywać narkotyki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zażywać narkotyki" po polsku — Słownik angielsko-polski

zażywać narkotyki

czasownik
  1. use drugs  
  2. do *****   informal
  1. take dope  

"zażywać narkotyki" — Słownik kolokacji angielskich

use drugs kolokacja
  1. use czasownik + drug rzeczownik = zażywać narkotyki
    Bardzo silna kolokacja

    The drug should not be used more than three times a week.

    Podobne kolokacje: