"buy drugs" — Słownik kolokacji angielskich

buy drugs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup leki
  1. buy czasownik + drug rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Better pay him off so he'll have something to buy drugs with.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo