PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
4. buy drugs = kup leki buy drugs
5. deal drugs = leki z miękkiego drewna deal drugs
7. drug called = lek zadzwonił drug called
9. include drugs = obejmuj leki include drugs
10. receive drugs = otrzymaj leki receive drugs
12. make drugs = sporządzać narkotyki make drugs
13. get drugs = mieć leki get drugs
14. interact with this drug = nawiązuj kontakty z tym lekiem interact with this drug
15. need a Cholesterol Drug = potrzebować Cholesterolu Lek need a Cholesterol Drug
16. drug known = lek znany drug known
17. produce drugs = produkuj lekarstwa produce drugs
18. inject drugs = wstrzyknij leki inject drugs
19. fight drugs = leki walki fight drugs
20. abuse drugs = leki nadużycia abuse drugs
21. involve drugs = obejmij leki involve drugs
22. provide drugs = dostarcz leki provide drugs
24. addict to drugs = narkoman do leków addict to drugs
25. try drugs = spróbuj leków try drugs
26. deliver drugs = dostarcz leki deliver drugs
27. use with drugs = wykorzystanie z lekami use with drugs
30. drug listed = lek wymienił drug listed
32. treat with drugs = leczyć lekami treat with drugs
34. contain drugs = zawieraj leki contain drugs
35. bring drugs = przynieś leki bring drugs
37. drug is stopped = lek jest zatrzymany drug is stopped
38. pay for drugs = zapłać za leki pay for drugs
39. test for drugs = test dla leków test for drugs
40. carry drugs = przewoź narkotyki carry drugs
41. drug is found = lek zostanie znaleziony drug is found
42. obtain drugs = uzyskaj leki obtain drugs
43. steal drugs = ukradnij leki steal drugs
44. supply drugs = leki dostawcze supply drugs
46. import drugs = leki importowe import drugs
47. design drugs = leki projektowe design drugs
48. offer drugs = leki oferty offer drugs
49. discover drugs = znajdź leki discover drugs
50. promote drugs = promuj leki promote drugs
51. read for the drugs = przeczytaj lekom read for the drugs
52. know as a drug = wiedz jako lek know as a drug
53. avoid drugs = uniknij leków avoid drugs
54. purchase drugs = leki zakupu purchase drugs
55. keep drugs = trzymaj leki keep drugs
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.